Prohlášení o ochraně a nakládání s osobními údaji

Veřejně známá osobnost vystupující pod přezdívkou Karkulák(dále jen „Provozovatel“), která není zapsána v obchodním rejstříku, vystupující pouze pod všeobecnými podmínkami YouTube LLC(https://www.youtube.com/t/terms), provozovatel internetových stránek https://www.karkulak.cz (dále jen „Web“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.

Jaké údaje se shromažďují?

Pro realizaci soutěží a anket návštěvníků Webu(dále jen „Návštěvník“) je nutné znát přezdívku a e-mailovou adresu Návštěvníka, v případě zasílání výher také jméno, příjmení, poštovní adresu, telefonní kontakt a v případě výher s věkovým omezením také datum narození či rodné číslo. Dále se evidují výhry v soutěžích a hlasování v anketách Návštěvníkem. Na tuto skutečnost je také Návštěvník upozorňován vždy v podmínkách dané služby/programu.

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci anket, soutěží a dodávání výher na Návštěvníkem určené místo je nutná komunikace s Návštěvníkem a je tedy nezbytné znát výše zmíněné údaje. Tyto údaje získává Provozovatel při registraci Návštěvníka, a to buď trvale, nebo dočasně. Jelikož jsou tyto osobní údaje získávány za účelem realizace výše uvedených služeb/programů, není nutný Váš výslovný souhlas.

Údaje, které Provozovatel získává se souhlasem Návštěvníka, slouží pro posouzení Návštěvníkovy oprávněnosti, způsobilosti a důvěryhodnosti.

Lze vyžádat o skartaci těchto údajů o Návštěvníkovi?

V případě, že Návštěvník vyžaduje registraci zcela zrušit, lze tak učinit pisěmně na e-mailové adrese Provozovatele. Neposkytnutí údajů nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné Výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Nakládání s osobními údaji 3. stran a jejich prohlášení

Aplikace na Webu pro zprostředkování a losování soutěží využívá pro přihlášení a zaznamenání losování aplikace 3. stran, jako je Google a YouTube API. Jejich prohlášení je uvedeno zde: https://www.youtube.com/t/terms a zde: https://policies.google.com/privacy